Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Kik Your Skin

Kik Your Skin, gevestigd aan de Jan Campertstraat 55, 4335 SC te MIDDELBURG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

kikyourskin.nl

Jan Campertstraat 55

4335 SC MIDDELBURG

06 4167 4606

Chantal Kik is de Functionaris Gegevensbescherming van Kik Your Skin Zij is te bereiken via info@kikyourskin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kik Your Skin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt met betrekking tot de gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kik Your Skin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Kik Your Skin verwerkt deze gezondheidsgegevens om in het huidadvies, de huidbehandeling en -verzorging rekening te houden met je medische achtergrond

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kik Your Skin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verjaardagskaart
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kik Your Skin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kik Your Skin) tussen zit. Kik Your Skin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • In de basis gaat het om het vastleggen van NAW en gezondheidsgegevens van klanten die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van een agenda en facturering
  • Office 365: Kantoorautomatisering voor email en tekstverwerking
  • Deze tool wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kik Your Skin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > 2 jaar > Gegevens worden 2 jaar opgeslagen of als je gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden ze direct verwijderd.

Adresgegevens                          > 2 jaar > Gegevens worden 2 jaar opgeslagen of als je gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden ze direct verwijderd.

Gezondheidsgegevens             > 2 jaar > Gegevens worden 2 jaar opgeslagen of als je gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden ze direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kik Your Skin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kik Your Skin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kik Your Skin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kik Your Skin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kikyourskin.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kik Your Skin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kik Your Skin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kikyourskin.nl .

Scroll naar boven
Wij bestaan sinds 2014 | Dé huidcoach van Middelburg en omgeving | Onze klanten waarderen ons met ⭐⭐⭐⭐⭐ | Maak online een afspraak of bel ons op 06 4167 4606
This is default text for notification bar